Jump to content

SAMP - Konkurs za helpere


TxNo41H.gif

PRIJAVE ZA RAZGOVO

 

 

Poštovani igrači i budući Helperi, nakon beta verzije beskonačnih i javnih prijava koja je na snazi četiri mjeseca i koja je izrodila mnoštvo kvalitetnih Helpera - ipak smo odlučili privatizirati prijave, vratiti ih na stari režim po pitanju iste te privatnosti. Opšte je poznato da je Helper Team specifičan po pomjeranju granica i da nam nije strano ići iz krajnosti u krajnost, pa želimo ispitati svaku moguću metodu prijavljivanja kako bismo našim igračima i budućim Helperima, kao i Adminima pružili osjećaj sigurnosti i eventualnog uspjeha - te ih na taj način ohrabrili da postave prijavu. Došli smo do zaključka da bi ova metoda mogla pokazati najbolje rezultate jer je osjećaj privatnosti ipak neprocjenljiv, barem to bilo i u virtuelnom svijetu prilikom pisanja prijave za izvanredan tim. Međutim, ostaje tada uveden novitet kada je u pitanju formular, idalje ćete biti dužni popuniti formular koji se uglavnom bazira na karakternoj procjeni samih vas, ali ni pitanja vezana za vaše poznavanje igre neće izostati. Želimo napomenuti da se na osnovu Vaših odgovora bazira i obrazuje smjer u kojem će razgovor ići. Detaljno će biti provjereno i poznavanje servera (sistemi, pravila), foruma i TS3 servera. Svaka prijava koja bude imala sličnosti na polju ličnih pitanja, gdje niko od vas ne može isto odgovoriti jer se svi razlikujete, neće uopšte biti uzeta u obzir. Također, historija igre će biti provjerena i nema potrebe da pišete lažne informacije jer tako možete samo sebe prekrižiti s liste potencijalnih igrača za razgovor. Pažljivo pročitajte svaku stavku, svako pitanje i pazite kako ćete odgovoriti. Ne žurite, nije bitno da li ćete biti među prvima koji će postaviti prijavu, ali je jako bitno kako će ta prijava biti sastavljena.

 

Sretno!

 

Napomena: Vašu privatnost cijenimo isto koliko i svoju, tako da će ove informacije biti dostupne samo Vođama Helper Team-a i kao takve neće doći do treće strane i zloupotrebe istih

TxNo41H.gif

 

Formular:

 

Ime_Prezime (IC): 

Godine (OOC):

Slika Vašeg stats-a:

 

Kako biste predstavili sebe nekome ko Vas ne poznaje: 

Koje su Vaše najveće mane i zašto smatrate te osobine manama:

Koje su Vaše najveće vrline i zašto smatrate te osobine vrlinama:

Kako biste opisali svoj karakter: 

Da li ste osoba koja voli da rizikuje, bez obzira na posljedice - i ako da/ne, objasnite zašto:

Da li ste osoba koja će uvijek stati iza svojih riječi, bez obzira na uticaj okoline, i braniti validnost istih, objasnite zašto: 

Kako na Vas utiču kritike, a kako pohvale: 

Imate li takmičarski/natjecateljski/kompetitivni duh - i ako imate, kako biste ga opisali, kako Vas isti služi: 

Da li ste timski igrač ili osoba koja voli individualni rad i zašto:

Šta je po Vašem mišljenju gore: doživjeti neuspjeh ili nikada ne pokušati - i zašto: 

Do koje mjere imate kontrolu nad poslom koji obavljate, tj. da li ste konstantno fokusirani na ono što radite i da li vremenom gubite kontrolu nad dešavanjima: 

Šta je to što Vas čini drugačijim od ostalih, zašto bi trebali odabrati baš Vas: 

Vaš životni moto je: 

 

Koliko dugo igrate na našem serveru: 
Da li ste nekada bili Helper/Lider/Promoter/TS3 Admin/Moderator, ako jeste, kada i ko je bio Vođa:

Da li ste ikada kažnjavani robijom, RP minusom ili drugom vrstom teških kazni, ako jeste, napišite razlog: 

Kako biste ocjenili svoje poznavanje sistema i komandi na našem serveru:

Koliko ste upoznati sa definisanim pravilima naše zajednice:

Zašto želite postati Helper, šta je to što Vas privlači da postavite ovu prijavu i nadate se eventualnom razgovoru:

Koji su Vaši glavni ciljevi u Helper Team-u, objasnite detaljno: 

 

TxNo41H.gif


×
×
  • Create New...